Konya Alaaddin Cami

24-12-16 hdomac 0 comment

 

Konya şehir merkezinde aynı adı taşıyan tepe üzerinde yükselen Alaaddin Camisi, Anadolu´nun Selçuklular devrinden kalma en önemli, ancak en Problemli anıtlarından biridir. İki bölümden oluşan ibadet mekânı yapının farklı dönemlerde onarımlar geçirdiğini göstermektedir.

alacamitac-kapi

Fotoğraf: Konya Alaaddin Cami, taç kapılarıyla görkemli bir yapıdır

Selçuklu Sultanları

Camide, özellikle avlu duvarları üzerinde pek çok kitabe ve cami halısı mevcuttur. Bu kitabelerde;

Sultan I. Mesud (1116–1155)

II. Kılıçaslan  (1155–1192)

I. İzzettin Keykavus (1210–1220)

I. Alaeddin Keykubad (1220–1237), olmak üzere dört Selçuklu Sultanının adı geçmektedir.

k-alaaddin-camimaket

Fotoğraf: MİNİATÜRK’te yer alan Alaaddin cami maketi…

konya-alaaddin6

Fotoğraf: Konya Alaaddin Cami planı…

Çarpık planlı bir cami…

Bir höyük üzerine inşa edilmiş olan cami, yapıyı tamamlayan Sultan Alaeddin Keykubat’ın adına “Alaaddin Cami” olarak anılmaktadır. Bugünkü şekliyle çarpık bir plana sahiptir.Caminin kuzeyinde geniş bir avlu yer almaktadır. Kıble duvarının batı kesimi doğu kesimine nazaran daha kalındır.  

Doğuda Yedi Sahın bulunur

Caminin doğu kesimi 6 sütün sırası ile yedi sahına bölünmüştür. Değişik görünüşteki sütunların büyük bir kısmı başka yapılardan getirilmiş, devşirme malzemedir. Bu kesimde de batı kesimde olduğu gibi sütun sıraları birbirine sivri kemerlerle bağlanmış ve üzerleri düz bir çatıyla örtülmüştür. Sütun sıralarının doğu duvarına dayandığı kesimde, geniş gömme payeler göze çarpmaktadır.

 Batı kısım planı düzensizdir

Caminin batı kesiminin planı daha da düzensizdir. Mihrap önü mekânının batı kısmına, doğuda ki gibi sütunlu destekler ilave edilmiştir. Bu kesimde yer alan payelerin düzensizliği de çeşitli dönemlerde gerçekleştirilmiş onarımlara işarettir.

Tuğla Kemerler

Doğu ve Batı duvarının içinde tespit edilen, kuzey-güney yönlü tuğla kemer kalıntıları, yapının duvarlarının, içleri doldurulmuş kemerlerden oluştuğu izlenimi vermektedir.  Bugünkü enine kemer dizileri, doğu ve batıda ki kemerlerin bazen ayaklarına, bazen ortalarına bağlanmaktadır. Bu durum, doğu kesimdeki ilk caminin, kıble duvarına dik sahınlardan oluştuğunun işareti olarak kabul edilmektedir.

k-alaaddin-kuzee-bakan-kumbet konya-alaaddin5

Fotoğraf: Kuzey Taç Kapısı’nda üzerindekisütunlu nişler Sultan Alaaddin Keykubad zamanında inşa edilmiştir.

Kuzey Taç Kapısı

Caminin kuzeyinde iki taç kapı mevcuttur. Doğudaki taç kapının sivri kemerli kavsaranın (Taç kapı, mihrap gibi yerlerin yarım kubbeye benzeyen üst bölümü)  kuşatma kemeri üzerinde iki renkli mermerlerle meydana getirilmiş bir geçme örneği görülmektedir. Bu cephe ve üzerindeki sütunlu nişler Sultan Alaaddin Keykubad zamanında inşa edilmiştir. Kuzey cephesi ve kuzey taç kapısı üzerinde yer alan süslemeler Memluk etkileri taşımaktadır.

kon_alaaddincami_mihrap1 konya-alaaddin-minber

Fotoğraflar: Mihrap ve Minber’de Anadolu Selçuklu dönemi ince işliği bulunmaktadır.

Minber ve Mihrap

Kündekari tekniğiyle yapılmış olan ahşap minber ve çini mozaik süslemeli mihrabı, Anadolu Selçuklu döneminin ince zevkini ve işçiliğini yansıtması açısından önemlidir.

 Alaeddin Cami Kümbetleri

Cami avlusundaki iki kümbetten ongen olanı II. Kılıçaslan zamanında, sekizgen ve yarım kalmış olanı muhtemelen I. İzzettin Keykuvas zamanında yapılmıştır. Cami olarak inşa edilmiş yapı günümüzde de cami olarak işlevini sürdürmektedir.

 turbe-ici  konya-alaaddin8
Fotoğraf: Konya Alaadin Cami içinde kuzeye bakan Sultan Türbesi (Kümbet) görünümü…

 Araştırma: Haldun Domaç