Kale-i Sultaniye (Çimenlik Kalesi) Çanakkale

26-12-16 hdomac 0 comment

 

Kale-i Sultaniye (Çimenlik Kalesi) Çanakkale

Erken Osmanlı Dönemi eseri olan Kale-i Sultani, Sultan II. Mehmed ( Fatih Sultan Mehmet) tarafından yaptırılmıştır. Çanakkale Şehir Merkezinde bulunan Kale-i Sultaniye’nin inşa tarihi ile ilgili iki farklı görüş vardır. Evliya Çelebi, “Seyahatname” adlı eserinde kaleni yapım nedeni ve işlevini uzun uzun anlatmış, inşa tarihi olarak 1452’yi vermiştir.

Buna karşılık İsmail Hami Danişmend, İsmail Hakkı Uzunçarşılıoğlu ve Ekrem Hakkı Ayverdi tarihi belgelere dayandırarak, yapının 1463 tarihinde Yakup Paşa nezaretinde inşa edildiğini öne sürmüştür. Kale-i Sultani, Çanakkale’nin eski ismidir.Bu isimle anılan şehir, yine kalenin yapısından esinlenilerek Çanakkale ismini almıştır. Osmanlı İmparatorluğu ile İngilizler arasında 5 Ocak 1809 tarihinde imzalanan anlaşmanın ismi de Kale-i Sultani anlaşmasıdır. Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye isimli eserini burada yazdığı söylenmekte olup, günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.  

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden bir süre sonra, Çanakkale Boğazı’nı kontrol altında tutabilmek amacıyla, boğazın en dar yerinde, biri Anadolu, diğeri Rumeli yakasında olmak üzere iki kale inşa ettirmiştir. Anadolu yakasındaki kale, Sultaniye (Çimenlik) Kalesi’dir. Kalenin iki tarafı denize bir tarafı karaya açılmaktadır. 4. cepheyi ise Kocaçay ırmağı sınırlandırmaktadır. Kaleyi 17. yüzyılda gören Fransız gezgin Grelot, kalede, bazıları karşı sahile mermi atabilen 28 büyük top bulunduğunu söylemekte ve Çanakkale’yi kalenin gerisindeki 3000 nüfuslu büyük bir köy olarak tanımlamaktadır.

 Fotoğraf 1- Çiminlik kalesi genel planı. Kale dikdörtgen bir yapıya sahiptir.

 Kale-i Sultaniye, yaklaşık 110 x 160 metre boyutlarında, dikdörtgen planlı bir yapıdır. Surlarla çevrili bir dış kale, bir iç kale, iki mescit ve bir cephanelikten oluşmaktadır. Dış kaleyi çevreleyen surlar, çok sayıda kule ve burçla donatılmıştır. Surların kalınlıkları 5 -7 metre arasında değişmektedir. Kale girişinde 15.50 m. yüksekliğinde bir kule, bunun yanında da küçük bir cami bulunmaktadır. Ayrıca avlusunda da bir hamam vardır. Kalenin üzerinde 2 m. kalınlığında mazgallar yer almaktadır. Buradaki kulelerin tümü duvarlardan dışarıya doğru taşkın olarak yapılmıştır. İçlerinde en önemlisi de sur duvarlarının ortasında 14 m. ye kadar yükselen, 15.50 m. çapındaki kuledir. Kaleye, kuzey cephesinin ortasındaki basık kemerli açıklıktan girilmektedir. Açıklık üzerinde yer alan kitabeden 1571′de onarıldığı anlaşılmaktadır.

cimenlik_kalesi

Fotoğraf-2  Kalenin iki tarafı deniz, bir tarafı kara, bir tarafı çayla çevrilidir.

İç kale, Ahmedek olarak isimlendirilmekte, 30 x 42 metre boyutlarında, 20 metre yükseklikte, 7 metre kalınlıkta duvarlara sahiptir. İç kale üç katlı ve bir de üst sofadan oluşmaktadır. Bunlardan birinci kat avludan 4 m. yüksekliktedir. Kuzeyinde yer alan basık kemerli giriş açıklığı önündeki sahanlık üzerinde, rivayete göre Fatih Sultan Mehmed’in oturduğu, mermerden, kırık koltuk vardır.

Fotoğraf 3- Kalenin içinde toplar ve iki mescid bulunmaktadır.

Mescitlerden ilki, dış kalenin kuzey cephesinin ortasındaki kuleye bitişiktir. Fatih döneminde inşa edildiği kabul edilen mescidin, şerefeden yukarısı yıkılmış bodur bir minaresi vardır. Diğer mescit, iç kalenin güneybatı köşesindedir. Sultan Abdülaziz döneminde (1861-1876), dış kalenin batı kesimindeki toprak tabyalarla birlikte inşa edilmiştir. Avlunun doğusunda yer alan cephanelik, 2.30 metre kalınlıkta duvarları olan, 5 metre çapında daire planlı bir yapıdır.

cimenlikkalesi

Fotoğraf 4- Kale-i Sultaniye’nin eski genel görüntüsü

Dış kale surlarıyla iç kale, cephanelik ve iki mescidin duvarları, kabayontu taş ve moloz taşlarla inşa edilmiştir. Dış kale, iç kale ve Fatih Sultan Mehmed dönemine ait mescidin giriş açıklıklarını örten kemerlerde ise düzgün kesme taşlar kullanılmıştır.

Araştırma: Haldun Domaç