Görmek Lazım; Hamza Taşı/ Giresun

09-01-17 hdomac 0 comment

Karadeniz’in üzerinde yaşamı olabilecek tek adası olan “Giresun Adası”nda bulunan “Hamza Taşı” Ana Tanrıça Kibele’yi temsil eden, sacayağı gibi üçayak üzerine oturtulmuş bir taştır. Ocak (Aile) kültürünü simgeler. Kutsal Taş dört bin yıllık geçmişi ile dini inançlar gereği yaşlılar ve kadınlar için umut veren, mistik güç kaynağı olduğuna inanılır.

Doğurganlığın ve bereketin simgesi olarak kabul edilir. Hamza taşının önemi ve gerçeğini kavrayabilmek için kelimenin kökenine inilmesi gerekir. Latince Humuza  “doğum” demektir. Halk arasında zamanla kelime “Hamza” şeklini almıştır.

giresun-hamza-tasi

Anadolu’nun  pek çok bölgesinde doğum tanrıçası Kibele heykellerinde tanrıçanın kalça kısmı geniş tasvir edilmiştir ki bundan amaç doğurganlığı ifade etmektir. Ada da yer alan Hamza taşının etrafında yer alan diğer kaya parçaları ve taşın üst kısmının başka bir taşın oturtulması için düz yapılmış izlenimi vermesi Hamza taşının da tanrıça Kibele inancı için yapılmış olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.

 Dilek tutma Hamza Taşı’na dokunma ve etrafından dolaşma ile gerçekleşir. Özellikle Giresun Aksu Şenlikleri sırasında adaya gelenler, Hamza Taşı’nı ziyaret edip, dilek tutarlar. İnanışa göre, Hamza Taşı çocuğu olmayan kadınların çoğunlukla ziyaret edip, dilek tuttuğu yerdir.